پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل
برای دسترسی به جدیدترین کتب الکترونیک علوم پزشکی 2020-2018 از طریق سامانه منبع یاب وزارت بهداشت ، تب سامانه منبع یاب را در همین وب سایت کلیک نمایید ...... شاخص ضریب تاثیر ۲۰۱۸ (Impact Factor) مجلات نمایه شده در پایگاه Web of Science اعلام شد. ..... شاخص CiteScore 2018 مجلات نمایه شده در اسکوپوس اعلام شد
Google


فابل توجه اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان  و پژوهشگران گرامی:

اعلام شاخص ضریب تاثیر ۲۰۱۸ (Impact Factor) مجلات نمایه شده در پایگاه ISI
اعلام شاخص CiteScore 2018 مجلات نمایه شده در اسکوپوس 

منابع اطلاعاتی

Database
 


E-Journals
 


E-Books
 
 
 

Evidence-Based Medicine Resources
 
 
 

Multimedia
 
 
 

Dissertations & Theses
 

 

Reference Manager Software
 Citation Index
 Scientific Social Networks
 
 
 

Iranian Resources
 
 
 

Free Electronic Resources
 

 • img_yw_news
  شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸

  اعلام شاخص ضریب تاثیر ۲۰۱۸ (Impact Factor) مجلات نمایه شده در پایگاه Web of Science

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸

  کارگاه آموزشی وب سایت

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

  برقراری دسترسی مجدد به مجموعه Embase

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

  اعلام شاخص CiteScore 2018 مجلات نمایه شده در اسکوپوس

  اعلام شاخص CiteScore 2018 مجلات نمایه شده در اسکوپوس ..

  ادامه...
  img_yw_news
  یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

  کسب رتبه سوم کشوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سامانه انتشارات دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت

  ..

  ادامه...
سامانه های جستجو
کتب الکترونیک(2020-2018)Click the website below to view more results
http://research.ac.ir
 

راهنمای پایگاههای اطلاعاتی
 لطفاً برای مشاهده فیلم ها از مرورگر Mozila firefox استفاده نمایید.
 
Cochrane: Part3 Cochrane: Part2
Cochrane: Part1
 
 
BMJ Best Practice

ClinicalKey

ClinicalKey for Nursing
 
EMBASE: Part3
Designing Your Search-step2

EMBASE: Part2
Designing Your Search-step1

EMBASE: Part1
Getting Started

EMBASE: Part6
Refining Your Search

EMBASE: Part5
Systematic Reviews

EMBASE: Part4
Designing Your Search Medical Device
Part9
EMBASE: 
Using PV wizard 

EMBASE: Part8
(Using PICO(2016

EMBASE: Part7
Managing Your Search

SceinceDirect: Part3
Advance Search Results

ScenicesDirect: Part2
Advance_search

ScienceDirect: Part1
Account

ScenicesDirect: Part6
Alerts

ScenicesDirect: Part5
Browse_pubs

ScenicesDirectPart4
Registration

How to find Journal ranking
(JCR and Scimago)

 Scopus
An eye on global research

ScenicesDirect: Part7
Review Doc

PubMed: Part2
Advanced Search Builder

PubMed :Part1
Basic Search Tutorial

How to Use EndNote in 5 Minutes

Pubmed: Part4
Use MeSH to Build a Better Query
PubMed: Part3
Searching with Keywordsنشریات دانشگاه