دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 24 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,566 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

فیلم

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

راهنما

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

MOH Resources (سامانه های وزارت بهداشت)

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

Local Resources (منابع داخلی)

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

Social Network (شبکه های اجتماعی علمی)

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

Reference Manager (ابزارهای مدیریت منابع)

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

Citation Index (منابع استنادی)

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

Dissertations & Theses (پایان نامه ها)

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

Multimedia: Movies, Images, Slides, Interactive Skills & Procedure (چند رسانه ای)

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

Evidence-Based Medicine Resources (منابع مبتنی بر شواهد)

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

E-Books, Atlases & CME's (کتاب، اطلس، بازآموزی)

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

E-Journals (مجلات الکترونیکی)

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

Databases (پایگاه های اطلاعاتی)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دسترسی آزمایشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

منابع رایگان

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

خدمات مرجع مجازی

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

خدمات علم سنجی

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

مرکز مرور سیستماتیک

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

راهنمای استفاده از خدمات VPN

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

راهنمای استفاده از خدمات VPN

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

راهنمای استفاده از خدمات VPN

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

پایگاه های اطلاعاتی بر اساس نام

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

راهنمای دسترسی از راه دور به منابع اطلاعاتی