دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل

بایگانی بخش Multimedia (چند رسانه ای)

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 998 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

Multimedia: Movies, Images, Slides, Interactive Skills & Procedure (چند رسانه ای)