دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل
برای دسترسی به پایگاه اطلاعاتی HISTORY ، PUBMED مرورگر خود را پاک کنید و از ورژن قدیمی PUBMED استفاده نمایید(آدرس قدیمی:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ) ............ دسترسی به جدیدترین کتب الکترونیک علوم پزشکی 2020-2018 از طریق سامانه منبع یاب وزارت بهداشت ، تب سامانه منبع یاب را در همین وب سایت کلیک نمایید

نظر سنجی


کد رهگیرى این فرم: P518-F515-U0-N290877          
[ چاپ فرم ]
میزان استفاده از کتابخانه دیجیتالی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
میزان رضایت از نحوه دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی آنلاین (کتاب و ژورنال و ...)
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
میزان رضایت از نحوه دسترس پذیری فایل الکترونیکی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
رضایت از آموزش شیوه استفاده از منابع (بصورت فیلم یا اسلاید)
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
دسترسی سریع به اخبار و تازه ها (از طریق وب سایت و یا در محل کتابخانه)
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
رضایت از روزآمد بودن منابع الکترونیک
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
دریافت پاسخ مناسب در بخش پرسش از کتابداران
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
رضایت از جایگزینی منابع اطلاعاتی دیجیتالی بجای چاپی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
منابع الكترونيك كتابخانه چقدر نياز شما را تامين مي كند؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
چنانچه پیشنهاد ،نظر یا انتقادی دارید ذکر نمایید.