دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل
برای دسترسی به پایگاه اطلاعاتی HISTORY ، PUBMED مرورگر خود را پاک کنید و از ورژن قدیمی PUBMED استفاده نمایید(آدرس قدیمی:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ) ............ دسترسی به جدیدترین کتب الکترونیک علوم پزشکی 2020-2018 از طریق سامانه منبع یاب وزارت بهداشت ، تب سامانه منبع یاب را در همین وب سایت کلیک نمایید

فرم درخواست منابع اطلاعاتی:چاپی و الکترونیکی


کد رهگیرى این فرم: P533-F532-U0-N290904          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگی
رتبه علمی
رشته و مقطع تحصیلی
پست الکترونیک
مرکز ، دانشکده
لطفا نام مرکز یا دانشکده خود را به طور کامل تایپ نمایید.
شماره تلفنی که در مواقع ضروری بتوان با شما تماس گرفت.
نوع مدرک
مقاله
کتاب الکترونیک(لاتین)
پایان نامه
سایر
زبان مدرک
عنوان مقاله ، کتاب و ...
لطفا توضیحات منبع مورد نظر را به طور کامل وارد کنید.
Author/نویسنده
Publication date/سال انتشار
Volume/جلد
Issue/شماره
Page/صفحه
DOI/کد دیجیتال مقاله
PMID/کد اختصاصی مقاله در PUBMED