دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل
دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی Reaxys , Ovid , Embase , ScienceDirect , Clinical Key به پایان رسیده است.

فرم درخواست منابع اطلاعاتی:چاپی و الکترونیکی


کد رهگیرى این فرم: P533-F532-U0-N637850          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگی
رتبه علمی
رشته و مقطع تحصیلی
پست الکترونیک
مرکز ، دانشکده
لطفا نام مرکز یا دانشکده خود را به طور کامل تایپ نمایید.
شماره تلفنی که در مواقع ضروری بتوان با شما تماس گرفت.
نوع مدرک
مقاله
کتاب الکترونیک(لاتین)
پایان نامه
سایر
زبان مدرک
عنوان مقاله ، کتاب و ...
لطفا توضیحات منبع مورد نظر را به طور کامل وارد کنید.
Author/نویسنده
Publication date/سال انتشار
Volume/جلد
Issue/شماره
Page/صفحه
DOI/کد دیجیتال مقاله
PMID/کد اختصاصی مقاله در PUBMED