دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل
دسترسی آزمايشي به VPN جديد.......... برای دسترسی به محیط جدید پایگاه اطلاعاتی PUBMED از لینک زیر استفاده نمایید:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ............ دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی Reaxys , Ovid , Embase , ScienceDirect , Clinical Key به پایان رسیده است.

کتابخانه الکترونیک (پایگاه های اطلاعاتی) - راهنمای پایگاه

کتابخانه الکترونیک (پایگاه های اطلاعاتی) - راهنمای پایگاه
باز کردن تمام شاخه ها | بستن تمام شاخه ها