دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل
برای دسترسی به پایگاه اطلاعاتی HISTORY ، PUBMED مرورگر خود را پاک کنید و از ورژن قدیمی PUBMED استفاده نمایید(آدرس قدیمی:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ) ............ دسترسی به جدیدترین کتب الکترونیک علوم پزشکی 2020-2018 از طریق سامانه منبع یاب وزارت بهداشت ، تب سامانه منبع یاب را در همین وب سایت کلیک نمایید

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای استفاده از خدمات VPN ( 124889 بازدید)
پایگاه های اطلاعاتی بر اساس تنظیم الفبایی ( 18275 بازدید)
Databases (پایگاه های اطلاعاتی) ( 15745 بازدید)
راهنمای دسترسی از راه دور به منابع اطلاعاتی ( 8773 بازدید)
سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا) ( 7140 بازدید)
پایگاه های اطلاعاتی با دسترسی رایگان ( 6674 بازدید)
سامانه های وزارت بهداشت ( 6392 بازدید)
پایگاه های اطلاعاتی ایرانی ( 4973 بازدید)
E-Journals (مجلات الکترونیکی) ( 4634 بازدید)
Dissertations & Theses (پایان نامه ها) ( 4416 بازدید)
PDF ( 4398 بازدید)
PPT ( 4254 بازدید)
آدرس وب سایت کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ( 4020 بازدید)
E-Books, Atlases & CME's (کتاب، اطلس، بازآموزی) ( 3063 بازدید)
Social Network (شبکه های اجتماعی علمی) ( 2802 بازدید)
Multimedia: Movies, Images, Slides, Interactive Skills & Procedure (چند رسانه ای) ( 2779 بازدید)
پایگاه های اطلاعاتی با دسترسی آزمایشی ( 2768 بازدید)
معرفی ویرایش جدید منابع کتابی در پایگاه ClinicalKey ( 2644 بازدید)
Evidence-Based Medicine Resources (منابع مبتنی بر شواهد) ( 2635 بازدید)
مرکز مرور سیستماتیک ( 2505 بازدید)
خدمات علم سنجی ( 2305 بازدید)
خدمات مرجع مجازی ( 2213 بازدید)
Citation Index (منابع استنادی) ( 2174 بازدید)
دسترسی به کتاب کودکان نلسون(2018) از طریق پایگاه ClinicalKey ( 2160 بازدید)
ارتباط با ما ( 1949 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پایگاه های اطلاعاتی بر اساس تنظیم الفبایی ( 490 چاپ)
JCR ( 295 چاپ)
Databases (پایگاه های اطلاعاتی) ( 281 چاپ)
آدرس وب سایت کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ( 271 چاپ)
Multimedia: Movies, Images, Slides, Interactive Skills & Procedure (چند رسانه ای) ( 258 چاپ)
راهنمای استفاده از خدمات VPN ( 243 چاپ)
scholar ( 241 چاپ)
E-Journals (مجلات الکترونیکی) ( 239 چاپ)
پایگاه های اطلاعاتی ایرانی ( 229 چاپ)
Evidence-Based Medicine Resources (منابع مبتنی بر شواهد) ( 227 چاپ)
خدمات مرجع مجازی ( 225 چاپ)
E-Books, Atlases & CME's (کتاب، اطلس، بازآموزی) ( 220 چاپ)
سامانه های وزارت بهداشت ( 217 چاپ)
Reference Manager (ابزارهای مدیریت منابع) ( 215 چاپ)
Citation Index (منابع استنادی) ( 209 چاپ)
پایگاه های اطلاعاتی با دسترسی رایگان ( 207 چاپ)
راهنمای دسترسی از راه دور به منابع اطلاعاتی ( 206 چاپ)
h-index1 ( 200 چاپ)
Dissertations & Theses (پایان نامه ها) ( 190 چاپ)
Social Network (شبکه های اجتماعی علمی) ( 188 چاپ)
PDF ( 187 چاپ)
راهنمای استفاده از خدمات VPN ( 182 چاپ)
مرکز مرور سیستماتیک ( 182 چاپ)
پایگاه های اطلاعاتی با دسترسی آزمایشی ( 178 چاپ)
سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا) ( 172 چاپ)
    ... آمار بیشتر