اطلاعات تماس با مسئولین "مدیریت بحران" در کتابخانه مرکزی دانشگاه

آقای مهندس علی زمانی امیرزکریا رئیس تعمیر و نگهداری 02186708888
آقای ساریخانی مسئول تاسیسات کتابخانه مرکزی

02186705050

02186705055

آقای احمد محمودی مسئول امور اجرایی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی 02186705203

 

اطلاعات تماس با مسئولین "مدیریت بحران" استان تهران

اداره کل مدیریت بحران استان تهران 02184692705
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 02164320
اورژانس 115
آتش نشانی 125
مرکز زلزله نگاری کشور 02188028161
Template settings