آخرین اخبار
آرشیو
بازدید مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه از کتابخانه دانشکده پزشکی
1402/09/18
بازدید مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه از کتابخانه دانشکده پزشکی
بازدید مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه از کتابخانه دانشکده پزشکی. تاریخ 30 آذرماه 1402
بازدید مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه از کتابخانه دانشکده علوم رفتاری
1402/09/18
بازدید مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه از کتابخانه دانشکده علوم رفتاری
بازدید مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه از کتابخانه دانشکده علوم رفتاری با حضور جناب آقای دکتر روشن ضمیر معاون محترم پژوهشی دانشکده. تاریخ 14 آذرماه 1402
بازدید مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه از کتابخانه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
1402/09/18
بازدید مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه از کتابخانه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
بازدید مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه، جناب آقای دکتر پناهی از کتابخانه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) با حضور سرکار خانم دکتر زورک معاون محترم پژوهشی بیمارستان. تاریخ ۱۴ آذر ماه 1402
اطلاعیه ها
آرشیو
پرسش از کتابدار
کارگاه‌های آموزشی
QR Codes و RSS
Template settings