وب سایت های کتابخانه

توضیحات

نوع RSS آدرس RSS برای دریافت آخرین اخبار مربوط به کتابخانه لینک داخل جدول را در RSS خوان خود وارد نمایید.
اخبار کتابخانه https://diglib.iums.ac.ir/RSS

 مجلات دانشگاه

 

فصلنامه حفظ الصحه

https://hifzosseha.iums.ac.ir/rss.php?lang=fa

 

فصلنامه بیهوشی و درد

https://jap.iums.ac.ir/rss.php?lang=fa

 

نشریه مدیریت سلامت

https://jha.iums.ac.ir/rss.php?lang=fa

 

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

https://ijpcp.iums.ac.ir/rss.php?lang=fa

 

مجله ره آورد سلامت

https://rsj.iums.ac.ir/rss.php?lang=fa

 

نشریه پرستاری ایران

https://ijn.iums.ac.ir/rss.php?lang=fa

 

 پایگاه های اطلاعاتی

توضیحات

نوع RSS آدرس RSS
برای دریافت آخرین مقالات منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی ایران از پایگاه های اطلاعاتی لینک های داخل جدول را در RSS خوان خود وارد نمایید.

PubMed  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/rss/search/1DK1DQN9MQ-Ceu-3Pe1DVPJkd2-TLaIrTqxAhTSQIeDDEltYs1/?limit=15&utm_campaign=pubmed-2&fc=20221221043601 
 Proquest

 http://feeds.proquest.com/rss/774026

 
 
 
راهنمای استفاده از نرم افزار RSS خوان  (لینک های  RSS  ارائه شده در جداول فوق را به نرم افزار RSS خوان خود معرفی کنید.)
لینک دانلود اپلیکیشن های  RSS خوان برای سیستم عامل Android و IOS و chrome
 
 
نسخه Android 

برای دریافت کلیک نمایید

             برای دریافت کلیک نمایید              

نسخه IOS

برای دریافت کلیک نمایید

                        برای دریافت کلیک نمایید                       

نسخه مرورگر

برای دریافت کلیک نمایید

 

 

    
Template settings