پایان نامه در حوزه مدیریت بحران

 1. بررسی کیفیت خدمات اجتماعی با استفاده از روش سروکوال در مراکز مداخله در بحران اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران - شماره مدرک 18684
 2. مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد و ارائه الگو 13850 - شماره مدرک 14041
 3. ارائه مدل مدیریت مداخله کنندگان غیر حرفه ای در صحنه حوادث ترافیک جاده ای - –شماره مدرک 23534
 4. بررسی وضعیت فعلی فرآیند اطلاع رسانی مرتبط با بحران در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران -شماره مدرک  24960
 5. تبیین فرآیند درمانی در زمان حوادث و بلایا با محور مرکز هدایت بحران - شماره مدرک 26914

 

کتاب در حوزه مدیریت بحران

 • اصلاح نامه مدیریت بحران
 • مخاطرات محیطی و مدیریت سوانح
 • مدیریت بحران
 • مدیریت مراکز درمانی در بحران
 • فوریت های پزشکی
 • راهنمای برنامه ریزی مدیریت بحران بیمارستان
 • مدیریت بحران های بین المللی
 • مدیریت سلامت در بحران
 • مدیریت تغذیه در بحران ها
 • طرح ریزی عملیاتی برنامه مدیریت بحران

 

جهت دسترسی به منابع مورد نظر در زمینه موضوعی مدیریت بحران به بخش مرجع کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

 

Template settings