فرایند فعالیتهای مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

فرایند فعالیتهای مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
عنوان گروه فعالیتهای مربوطه
فلوچارت فعالیتهای گروه اطلاع رسانی پزشکی

فرایند پرسش از کتابدار

 فرایند خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات(SDI)

خدمات سالن تحصیلات تکمیلی

راهنمای دریافت نام کاربری و رمز عبور برای استفاده از VPN

روابط عمومی

فرآیند واحد سمعی و بصری سالنهای کنفرانس

فرایند ارائه خدمات آموزشی و راهنمایی کاربران جهت جستجوی منابع

فرایند ارائه خدمات پایان نامه به اعضای هیات علمی جهت ارتقا

فرایند امانت کتاب الکترونیک

فرایند امانت مالتی مدیا

فرایند امانت منابع چاپی

فرایند آموزش جستجوی منابع به کاربران

فرایند برگزاری کارگاه های آموزشی کتابخانه مرکزی

فرایند پایش برنامه عملیاتی مشترک

فرایند پذیرش کاربران در سالن های مطالعه

فرایند تسویه حساب با تالار کتاب

فرایند تولید محتوا

فرایند ثبت کتابهای منتشر شده ی اعضای هیات علمی دانشگاه در سامانه مداد

فرایند عضویت

فرایند مدیریت وب سایت کتابخانه

فرایند مشاوره اطلاعاتی

فرایند نیازسنجی کاربران جهت خرید منابع

سایر فعالیت های تالار کتاب

فلوچارت فعالیتهای گروه علم سنجی و انتشارات

فرایند انتشار مقاله در MJIRI

فرایند تایید فاکتورهای مجلات

فرایند علم سنجی اعضای هیات علمی (ISID)

فرایند پاسخگویی بازخوردهای سامانه علم سنجی

فرایند بررسی گرنت در سامانه پژوهشیار

فرایند درخواست مجوز چاپ و لوگو

فلوچارت فعالیت های گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات

 فرایند سفارش کتاب فارسی و لاتین

فرایند بررسی منابع اهدایی

فرایند آماده سازی کتب

فرایند فهرستنویسی کتب

فرایند روزآمدسازی پایگاه مستند موضوعی پزشکی ایران

فرایند تسویه حساب و دریافت پایان نامه

فرایند آماده سازی پایان نامه ها

فرایند ورود اطلاعات و نمایه سازی پایان نامه

فرایند روزآمدسازی پایگاه مستندات توصیفگرهای فارسی ایران

فرایند آپلود پایان نامه در نرم افزار کتابخانه

فرایندهای کاری واحد فناوری اطلاعات

اتوماسیون اداری

ادمین نرم افزار آذرسا

پشتیبانی برگزاری برنامه ها در سالن های اجتماعات

پشتیبانی برگزاری کارگاه های آموزشی

فرایند درخواست تعمیر سیستم

نظارت و پشتیبانی ایستگاه های کاری

 

Template settings