کارشناسان جستجوی منابع الکترونیک و مرجع:                           

88622724: تالار کتاب، نشریات و پایان نامه ها
۸۶۷۰۵۳۰۳ :پایگاههای اطلاعاتی
۸۶۷۰۵۳۰۱ :منابع سمعی و بصری
نمابر:۸۸۶۲۲۵۹۳
پست الکترونیک: Centlib@iums.ac.ir


آدرس پستی: تهران بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵  
 

همچنین با پر کردن فرم زیر می توانید سوال خود را برای کارشناسان کتابخانه مرکزی ارسال فرمایید. 

 

 

 

Template settings