کارشناسان جستجوی منابع الکترونیک و مرجع:                                                                                                

۸۶۷۰۵۲۰۶: تالار کتاب، نشریات و پایان نامه ها
۸۶۷۰۵۳۰۳ :پایگاههای اطلاعاتی
۸۶۷۰۵۳۰۱ :منابع سمعی و بصری
نمابر:۸۸۶۲۲۵۹۳
ایمیل:Centlibiums.ac.ir
 
آدرس پستی: تهران بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵

همچنین با پر کردن فرم زیر می توانید سوال خود را برای کارشناسان کتابخانه مرکزی ارسال فرمایید.

 

Template settings