مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی در راستای ارائه فعالیت‌ها و خدمات آموزشی و پژوهشی و توانمندسازی کاربران در امور پژوهشی، خدمات تخصصی " مشاوره اطلاعاتی در امور پژوهشی" را ارائه می نماید تا بتواند دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان این دانشگاه را در تمامی مراحل فرایند پژوهشی آنان از انتخاب موضوع، آشنایی با ساختارها و استفاده از ابزارهای پژوهشی مختلف تا جستجو و بازیابی اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی  قابل دسترس از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت و انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله و مانند آن یاری نماید. این خدمات در گذشته به صورت مشاوره حضوری و پس از شرایط همه‌گیری کرونا، به صورت الکترونیک از طریق وب سایت کتابخانه الکترونیک ارائه می گردید، که همچنان تلاش می‌شود این خدمات  هم زمان به صورت حضوری و الکترونیک ارائه شود.

اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و تمامی کاربران دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌توانند از طریق لینکهای زیر برای ثبت درخواست منابع الکترونیک و یا مشاوره اطلاعاتی اقدام نموده و یا به صورت حضوری به سالن چندمنظوره واقع در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند.

 

فرم درخواست مشاوره اطلاعاتی ( راهنمای استفاده) فرم درخواست منابع الکترونیکی ( راهنمای استفاده) فرم درخواست خرید کتاب میز مرجع مجازی (پرسش از کتابدار)

 

 

 

Template settings