راهنمای جستجو در پایگاه ها

راهنمای جستجو در پایگاه ها

 

HTML (PDF) JCR & Imoactfactor (Pdf)   معرفی Publons
HTML (Pdf) Web of science (Pdf) HTML نحوه ایجاد پروفایل در Google scholar
  (PDF) نمایه نامه های WOS (Pdf)   Science direct
  (Pdf) Essential science indicator (PDF) HTML H-index
  (Pdf) VPN (PDF) HTML ISI Journal
HTML (Pdf) Scopus Author profile correction (Pdf)   Journals & Articles Rankin (WOS,JCR,ESI)
HTML (PDF) ORCID (PDF)   Google scholar 2
HTML (PDF) Open access journals (Pdf)   ClinicalKey
      (Pdf)   معرفی ePrints
Template settings